Tukšo mājokļu īpašnieki Rīgā saņēmuši pēdējo iespēju ieekonomēt uz nodokļa rēķina

Tukšo mājokļu īpašnieki Rīgā saņēmuši pēdējo iespēju ieekonomēt uz nodokļa rēķina

Fiziskām un juridiskām personām – tukšo mājokļu īpašniekiem Rīgā galvaspilsētas pašvaldība devusi pēdējo iespēju samazināt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, kas jānomaksā 2016.gadā. Ja šādā mājoklī līdz 2016.gada 1.martam plkst. 0:00 tiks deklarēts vismaz viens cilvēks, tas ļaus nodokļu maksātājam ieekonomēt līdz 60-80% no nodokļa maksas.

Saskaņā ar esošajiem datiem Rīgas domes lēmums var skart aptuveni 39 tūkstošus dzīvokļu īpašniekus un sešus tūkstošus dzīvojamo ēku īpašniekus Latvijas galvaspilsētā.

Grand Credit atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas kārtību Rīgā regulē Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošie noteikumi r.148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”. 2016.gadā samazinātās nodokļa likmes apmērs nav mainījies salīdzinājumā ar pagājušo 2015.gadu, un tas ir:

  • 0,2% no kadastra vērtības, kas nepārsniedz 57 000 eiro,
  • 0,4% no kadastra vērtības, kas ir no 57 000 eiro līdz 107 000 eiro,
  • 0,6% no kadastra vērtības, kas pārsniedz 107 000 eiro.

Samazinātās nodokļa likmes piemērošanas nosacījumi dzīvokļiem un dzīvojamām mājām 2016.gadā ir:

  • nekustamais īpašums ir fiziskās personas īpašums (vai nekustamais īpašums ir juridiskās personas, individuālā komersanta, ārvalstu komersanta vai tā pārstāvja īpašums un tiek izīrēts);
  • nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
  • uz 2016.gada 1.martu plkst.0:00 nekustamā īpašuma objektā deklarēta vismaz viena persona – Latvijas pilsonis vai nepilsonis, ES dalībvalsts pilsonis, Eiropas Ekonomiskās zonas valsts pilsonis, Šveices pilsonis vai persona ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bet tikai tajā gadījumā, ja pēdējos 7 gadus ārvalstnieks ir dzīvojis Latvijā;
  • Mājām, kas nav iedalītas dzīvokļu īpašumos, kā arī nav paredzētas, bet tiek izmantotas dzīvošanai, samazinātās nodokļa likmes tiek piemērotas tikai tajā gadījumā, ja vienai mājoklī deklarētajai personai pienākas 30 m2 no mājas dzīvojamās daļas.

Pārējos gadījumos tiek piemērota pilna nodokļa likme – 1,5% no objekta kadastra vērtības

Dzīvesvietas deklarēšanas termiņš Rīgā tika pagarināts līdz 2016.gada 1.marta plkst.0:00 saistībā ar to, ka tehnisku iemeslu dēļ ne visiem, kas gribēja iesniegt deklarāciju valsts pakalpojumu portālā www.latvija.lv, bija iespēja to izdarīt pagājušā gada beigās. Tāpēc Rīgas dome spēra soli pretim galvaspilsētas nodokļu maksātājiem un pārcēla nodokļa aprēķina datumu no 1.janvāra plkst.0:00 uz 1.martu plkst.0:00.

Tāpēc nodokļa apmēru par būvi, kuras likmi tieši ietekmē informācija par personām, kas deklarētas uz 2016.gada 1.martu, Dome plāno paziņot nodokļa maksātājiem līdz 31.martam.

Grand Credit kredītu programmas ir pierādījušas sevi kā optimālu risinājumu aizņēmuma līdzekļu piesaistīšanai dažāda veida saistību, tai skaitā arī nodokļu saistību izpildei. Uzzināt visu par sadarbības priekšrocībām ar Grand Credit jūs varat, vēršoties pie mūsu speciālistiem pa bezmaksas telefonu: 80000688.

Uz augšu