Saeima atļāvusi ārvalstniekiem iegādāties divus nekustamos īpašumus

Saeima atļāvusi ārvalstniekiem iegādāties divus nekustamos īpašumus

Ar 2016.gada 1.jūliju spēkā stāsies kārtējās izmaiņas Imigrācijas likumā. Labojumus galīgajā lasījumā Saeima pieņēma 2016.gada 21.aprīlī un, to skaitā, arī attiecībā uz terminēto uzturēšanās atļauju (TUA) izsniegšanas kārtību ārvalstniekiem, kas iegādājas nekustamo īpašumu Latvijā.

Izmaiņas nav skārušas prasības attiecībā uz darījuma apjomu, kas saistīts ar nekustamā īpašuma iegādi Latvijā, un ārvalstu investoram ļauj pretendēt uz TUA. Tie ir minimums 250 tūkstoši eiro. Tomēr, ja saskaņā ar patreizējo likuma normu par šo summu ir iespējams iegādāties tikai vienu, funkcionāli vienotu nekustamā īpašuma objektu, tad likuma jaunajā redakcijā ir paredzēta iespēja iegādāties divus šādus objektus ar tirgus vērtību, kas nav zemāka par 250 tūkstošiem eiro.

Tādējādi ar šā gada 1.jūliju ārvalstu investori saņems iespēju iegūt TUA, iegādājoties divus nekustamā īpašuma objektus par kopējo summu, kas nav mazāka par 250 tūkstošiem eiro, ja darījums atbildīs šādiem nosacījumiem:

  1. iegādātie nekustamā īpašuma objekti nav neapbūvēta zeme;
  2. atrodas ārpus Rīgas, Jūrmalas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Stopiņu robežām,
  3. katra iegādājamā objekta kadastra vērtība nav zemāka par 40 tūkstošiem eiro vai, ja šo nosacījumu nav iespējams izpildīt, tā tirgus vērtība nedrīkst būt mazāka par 125 tūkstošiem eiro. Turklāt tirgus vērtībai jābūt apstiprinātai ar sertificēta vērtētāja slēdzienu.

Tāpat likums paredzēs, ka atbildīgajai struktūrai – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būs tiesības anulēt ārvalstniekam izdoto TUA, ja viņa nodokļu parāds Latvijā pārsniedz 150 eiro.

Turklāt likuma labojumi piešķir Latvijas valdībai tiesības uz noteiktu laiku apturēt TUA izdošanu atsevišķu trešo valstu pilsoņiem. Pamatojums šāda lēmuma pieņemšanai ir tās vai citas valsts pilsoņu skaita, kas dzīvo Latvijas teritorijā, ietekmes novērtējums uz nacionālo drošību vai valsts ekonomisko attīstību. Šai sakarā pietiks ar Ministru kabineta izdodu normatīvo dokumentu – noteikumiem.

TUA ieguvēja statusam ir vairākas priekšrocības, kuras joprojām ir pievilcīgas trešo valstu iedzīvotājiem. Bez atrašanās valsts teritorijā, tas ļauj brīvi pārvietoties Šengenas zonas robežās, bet pēc pieciem gadiem pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas (PUA) iegūšanu Latvijas Republikā un, attiecīgi, Eiropas Savienībā.

Grand Credit piedāvā plašu pakalpojumu spektru, kas saistīti ar TUA izsniegšanas programmu ārvalstu investoriem: sākot ar konsultācijām, beidzot ar piemērotu objektu meklēšanu līdzekļu ieguldīšanai.

Lai uzzinātu par visām sadarbības priekšrocībām ar Grand Credit, vērsieties pie mūsu speciālistiem pa bezmaksas telefonu: 80000688.

Uz augšu