Rīgas nekustamā īpašuma tirgus pārorientējas uz vietējiem pircējiem

Rīgas nekustamā īpašuma tirgus pārorientējas uz vietējiem pircējiem

Vietēji pircēji praktiski pilnībā ir aizstājuši ārvalstu pircējus tādos, galvenokārt „uz eksportu orientētos”, galvaspilsētas nekustamā īpašuma tirgus segmentos kā privātmājas un privātai apbūvei paredzēti zemes gabali.

Rīgas savrupmāju un privātās apbūves zemes gabalu pārdevēji aizvien aktīvāk pārorientējas uz vietējiem pircējiem, pielāgojot savus piedāvājumus viņu prasībām. Šī tendence novērojama kopš pagājušā gada beigām un jau novedusi pie daudz zemākām cenām tirgū, kas, neapšaubāmi, nāk par labu pircējiem.

Saskaņā ar vietējo nekustamā īpašuma tirdzniecības aģentu datiem 2015. gadā katru mēnesi tika noslēgti vidēji 23 darījumi, kuru objekts bija privātmāju pirkšana – pārdošana Rīgas robežās. Tas ir par 5-10 vienībām mazāk kā iepriekšējā gadā. Pagājušā gada pēdējā kvartālā privātmāju tirgus vidējais mēneša apjoms bija 2,1 miljoni eiro. Pēc Zemesgrāmatas datiem aptuveni puse no darījumiem tika noslēgti nekustamajiem īpašumiem, kuru cena ir mazāka kā 50 tūkstoši eiro.

Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālisti atzīmē, ka patreizējos pircējus biežāk interesē vienstāva mājas, kuru platība tiek rēķināta 50-70 metri uz vienu ģimenes locekli. Plašākas mājas šobrīd ir mazāk likvīdas. Arī privātai apbūvei paredzēto zemes gabalu segmentā vērojama noteikta rādītāju samazināšanās. Piemēram, pagājušā gadā Rīgā katru mēnesi tika reģistrēti vidēji mazliet vairāk kā 20 darījumi ar šādiem objektiem, savukārt 2014.gadā tika reģistrēti 27-32 analoģiski darījumi. Šādu darījumu vidējā summa 2015.gada ceturtajā kvartālā bija 0,7-0,9 miljoni eiro, bet iegādājamo zemes gabalu vidējā platība – 1200-1500 kvadrātmetri.

Augstākminētie dati var liecināt par vietējo pircēju aktivizēšanos nekustamā īpašuma tirgū. To apliecina arī nesen veiktā aptauja, kas apstiprina, ka katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs tuvākajos divos gados plāno iegādāties savu mājokli. Aptuveni ceturtā daļa aptaujāto šobrīd dzīvo īrētos dzīvokļos vai mājās. Turklāt vairāk kā trešā daļa respondentu norāda, ka galvenie šķēršļi nekustamā īpašuma iegādei ir uzkrājumu neesamība.

Grand Credit kredīts nekustamā īpašuma iegādei – tas ir ātrs un ērts veids kā īstenot vispārdrošākos sapņus par jaunu mājokli. Īsi pieteikuma izskatīšanas termiņi, individuāli aizņēmuma atgriešanas nosacījumi, iespējamas kredītbrīvdienas, nemainīga maksājumu summa visu līguma darbības laiku, finanšu speciālistu konsultācijas – šīs un citas priekšrocības saviem klientiem garantē Grand Credit.

Uz augšu