SIA "Grand Credit" piedalās valsts atbalsta MVU programmā, kuras kopējais apjoms ir 3 miljoni eiro

SIA "Grand Credit" piedalās valsts atbalsta MVU programmā, kuras kopējais apjoms ir 3 miljoni eiro

SIA ”Grand Credit ”, viens no zināmākajiem nebanku kreditēšanas uzņēmumiem Latvijā, informē, ka uzsāk piedalīšanos valsts atbalsta programmā, kura ir paredzēta MVU segmenta kreditēšanai. Projekta kopējais apjoms ir 3 miljoni eiro, kurus ir paredzēts izsniegt mikroaizdevumu veidā jau strādājošiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas tikko ir uzsākuši savu darbību.

MVU segmenta un mikrouzņēmumiem, esošajā ekonomiskajā situācijā ir sarežģīti un grūti piesaistīt finansējumu gan no banku sektora, gan nebanku sektora. Valsts mikrokreditēšanas programma paredz vienkāršot aizdevuma saņemšanas procedūru, radot iespēju MVU un mikrouzņēmumiem saņemt nepieciešamos līdzekļus uzņēmuma attīstībai.
Pamatojoties uz MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.372 ”Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” līdz 2015.gada 30.novembrim tiek plānots, ka tiks izsniegti mikroaizdevumi 3 miljonu eiro apjomā, no kuriem 1.5 miljoni būs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums kopā ar valsts budžeta līdzekļiem. Piedaloties konkursā un uzvarot SIA ”Grand Credit ” ir ieguvusi tiesības līdzfinansēt projektu un veicināt finanšu resursu sadali un pārdali.

Mikroaizdevumi – paredzēti galvenokārt uzņēmumiem, kuri tikko vai nesen ir uzsākuši saimniecisko darbību, plāno attīstīties, apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, kas nepieciešami, lai nodrošinātu attīstības projekta dzīves ciklu. Atbalstu nepiešķir nozarēm, kas norādītas MK noteikumos Nr.372. Pārējām nozarēm atbalsts tiek sniegts.

”Maksimālā mikroaizdevuma summa ir 25 000 eiro apmērā. Pateicoties valsts un Eiropas Reģionālās attīstības fondam, pirmkārt, mikroaizdevumiem ir zema procentu likme sākot no 6,5% . Otrkārt, svarīgs faktors ir termiņš mikroaizdevuma izsniegšanai – līdz 10 gadiem” – stāsta SIA”Grand Credit” valdes loceklis Maksims Mališko.

Lai saņemtu mikroaizdevumu nepieciešams nodrošinājums – nekustamais īpašums. Svarīgi, ka mikroaizdevuma izsniedzamā summa nav tiešā veidā saistīta ar nekustamā īpašuma vērtību, tiek izsniegta summa, kura ir nepieciešama projekta realizācijai.

”Programmu esam nosaukuši Izdevīgi kredīti startapiem un jaunajiem uzņēmējiem, ļoti bieži tieši uzsākot uzņēmējdarbību pietrūkst līdzekļu, kas nepieciešami ilgtermiņā un ar zemām procentu likmēm. Ticam tam, ka šī programma ieinteresēs daudzus jaunus uzņēmējus, kuri plāno sākt vai jau ir uzsākuši savu uzņēmējdarbību”- stāsta Maksims Mališko.

Uz augšu