Kredīts bargajos laikos

Kredīts bargajos laikos

Kā noturēties iepriekšējā dzīves līmenī, nepazaudējot visdārgāko (biznesu, māju, ģimeni...)

Tirgus ekonomikas pastāvēšana nav iespējama bez kreditēšanas. Šis pakalpojums ir nepieciešams arī fiziskām personām. Vai ir iespējams mūsu laikā paņemt kredītu, kādas prasības tiek izvirzītas aizņēmējam, vai viņš var cerēt uz sapratni no kredītiestādes puses finanšu grūtību rašanās gadījumā? Tagad jautājumus uzdod gan tie, kuriem jau ir kredītsaistības, gan potenciālie kredīta ņēmēji.

Kā pastāstīja kompānijas Grand Credit valdes loceklis Maksims Mališko, uzņēmuma politikas pamatā gan iepriekš, gan tagad ir konservatīvisms un uzticēšanās klientam. Turklāt, tas tiek darīts viņa paša labā. Nevajag radīt klientam liekas problēmas nākotnē tādēļ, ka viņš pārvērtē savas reālās finanšu iespējas. Tas ir menedžera uzdevums – izpētīt katru konkrētu gadījumu un saprast, kā un uz kādu summu var palīdzēt klientam. Pieteikuma izskatīšanas procesā tiek ņemti vērā gan oficiālie, gan neoficiālie ienākumi, kā arī piedāvātās ķīlas likviditāte. Tādēļ izsniedzamo kredītu summas ir samazinājušās, tomēr tās paliek pieņemamas aizņēmējiem.

Uzņēmuma Grand Credit reklāmas sauklis “Nopietniem cilvēkiem – mierīgi kredīti” pilnībā atbilst līdzīgai politikai. Ikmēneša procentu izmaksām nav jākļūst par klientu galvassāpēm. Lai atbilstu šādam principam, uzņēmuma Grand Credit pieeja procentu likmju noteikšanai kļuva ļoti elastīga. Tās ir individuālas katram klientam. Ir skaidrs, ka tās pieaugušas, jo kreditoriem ir jāiekļauj tajās savi riski, kas ir lielāki, kā komercbankām. Tādēļ, ja pieteikuma izskatīšanas gaitā kredīta menedžeri nav līdz galam pārliecināti par klienta finansiālām iespējām, viņi piedāvā klientam mazāku aizdevuma summu, lai viņš garantēti varētu pildīt savus pienākumus.

Uzņēmums Grand Credit joprojām izsniedz aizdevumus līdz 50 000 latu ar dzēšanas termiņu līdz 15 gadiem. Tomēr, lai rēķinātos ar lielām naudas summām, ir jāpiedāvā laba ķīla. Taču aizdevuma procenti paliek fiksēti visa aizdevuma līguma termiņa laikā. Turklāt, aizdevumi tiek izsniegti kā iepriekš, gan eiro, gan latos.

Protams, procentu likme aizdevumiem Latvijas valūtā ir nedaudz augstāka nekā aizdevumiem eiro. Mainījās arī potenciālā aizņēmēja portrets. Tagad kompānija izsniedz kredītus, galvenokārt, tiem, kuriem tie palīdzēs attīstīt biznesu vai uzturēt pierasto dzīves veidu. Kas attiecas uz citās kredītiestādēs esošo parādu refinansēšānanu, tad šis ceļš var novest bezdibenī. Ja naudas plūsma ir nepietiekama jau esošo kredītu segšanai, tad jauni aizdevumi tikai pasliktinās parādnieka finansiālo stāvokli. Piešķirtais aizdevums ir jāizlieto radošiem mērķiem, piemēram, dzīvokļa remontam tā tirgus vērtības paaugstināšanai, izglītības iegūšanai. Savā kredīta pieteikumā klientam ir noteikti jānorāda, kādiem mērķiem viņš plāno izlietot aizdevumu. Ja tiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tad lēmums par aizdevumu tiek pieņemts vienas darba dienas laikā.

Protams, arī dažiem aizņēmējiem rodas grūtības. Ko lai padara, ekonomiskā situācija valstī nebūt nav tuvu ideālam.

Uzņēmumā ir izstrādāta īpaša palīdzības programma klientiem. Viņiem tikai ir svarīgi nebēgt no grūtībām, bet mēģināt tās kopīgi atrisināt. Turklāt, Grand Credit ir noskaņots maksimālo lojāli pret saviem klientiem.

Šeit uzskata, ka viņi ir noskaņoti izpildīt savas finansiālas saistības, bet kredītiestādes pienākums ir palīdzēt atrisināt problēmas to rašanās gadījumā. Ja aizņēmējs godīgi atmaksā paņemto aizdevumu, no viņa nekad netiks prasīts pārskatīt līguma noteikumus vienpusējā kārtībā. Attiecības ar klientu paliek uzticības pilnas – tas ir uzņēmuma Grand Credit politikas stūrakmens. Ja klientam rodas problēmas, tās ir jārisina kopīgi. Viņam tiek piedāvātas kredīta brīvdienas, kad līdz pat 6 mēnešiem viņš var atmaksāt tikai aizdevuma procentus, bez pamatsummas atmaksas. Ārkārtas gadījumos kredīta termiņš var tikt pagarināts. Tādējādi ģimenes budžetam tiek atvieglota kredīta maksājumu nasta. Tagad nav retums, ka cilvēks zaudē darbu. Tad viņam ir nekavējoties jāgriežas kredītiestādē un jāuzraksta attiecīgs iesniegums, parādot dokumentu no Nodarbinātības Valsts Aģentūras, kas apliecina, ka bezdarbnieks ir stājies uzskaitē darba biržā. Šajā gadījumā viņam tiek sniegtas pilnas kredīta brīvdienas, kad gan procentu, gan pamatsummas izmaksas tiek pārceltas uz nākamo mēnesi. Rezultātā, ja iepriekšējais maksājums tika veikts laicīgi, tad aizņēmējs iegūst divu mēnešu atelpu. Nekādi soda procenti šajā gadījumā nav jāmaksā. Kad jauns darbs ir atrasts, bet ar mazāku algu, vienmēr ir iespēja pārskatīt maksājumu grafiku, sadalot aizdevumu uz ilgāku termiņu.


Publicēts avīzē "Телеграф"

Uz augšu