Kādi dokumenti nepieciešami aizdevuma noformēšanai?

Kādi dokumenti nepieciešami aizdevuma noformēšanai?

Kredīti ieņēmuši tik stabilu vietu mūsu ikdienas dzīvē, ka, neraugoties uz visiem valdības pieņemtajiem ierobežojumiem, cilvēki tik un tā turpina aizņemties naudu. Tādēļ nav nejaušība, ka pēdējā laikā tik pieprasīti kļuvuši ārpusbanku finansējumi. Tomēr, pirms doties uz konsultāciju kredīta jautājumos, nepieciešams sagatavot dažus dokumentus. Kādus? Par to stāsta kompānijas Grand Credit valdes loceklis Maksims Mališko.

Ķīlas apstiprinājums

Kredīta piešķiršanas procedūra sastāv no vairākiem posmiem. Vispirms pretendents aizpilda speciālu iesniegumu – anketu, kur norāda dažus datus par sevi. Uzreiz jāpiezīmē, ka nevajag mānīties, izskaistināt savus ikmēneša ienākumus vai maldināt kredītkomiteju. Kompāniju interesē cilvēka vecums, viņa ikmēneša ienākumi, ģimenes stāvoklis, nekustamie īpašumi un kredītsaistības. Visas šīs ziņas topošais kredītņēmējs apliecina ar savu parakstu. Turklāt iesniegumā atrodams īpašs punkts, kurš paredz, ka maldinošas informācijas sniegšanas gadījumā kompānijai ir tiesības atteikt kredītu, kā arī iesniegt ziņojumu policijai. No personu apliecinošiem dokumentiem nepieciešama pase.

Vajadzīgi arī dokumenti, kas apstiprina ienākumus. Visa sniegtā informācija pēc tam tiek pārbaudīta dažādās datu bāzēs. Tomēr īpaši rūpīgi kompānijas kredītkomiteja izpēta piedāvātās ķīlas vērtību. Tieši tā ir viens no galvenajiem kritērijiem piešķiramā aizdevuma summas, kredīta termiņa un ikmēneša iemaksu lieluma noteikšanai. Tādēļ ieteicams jau laicīgi sagādāt Zemesgrāmatas oriģinālu, kas apliecina klienta īpašumtiesības. Ja privatizācijas process vēl nav noslēdzies, būs nepieciešama tā dēvētā „zaļā lapa” – pagaidu apliecība par īpašumtiesībām. Ja par ķīlu kalpo dzīvoklis, vēl nepieciešama šī dzīvokļa inventarizācijas lieta. Ja par ķīlu kalpo māja, nepieciešama inventarizācijas lieta vai plāns, bet, ja klāt ir arī zemesgabals, klientam palūdz uzrādīt zemesgabala robežu plānu. Pārrunu gaitā klienta klātbūtnē dokumenti tiek nokopēti, kopijas pēc tam tiek pievienotas kredīta lietai


Kredīta iesnieguma izskatīšanas termiņš atkarīgs no iesniegto datu un dokumentu precizitātes. Tādēļ, ja nauda vajadzīga nekavējoties, vēlams ierasties uz pārrunām ar pilnvērtīgu dokumentu paketi, kas apliecina īpašumtiesības uz ķīlu un ikmēneša ienākumu lielumu. Tad jūs uzreiz saņemsiet kredītlīguma projektu un varēsiet pieņemt galīgo lēmumu par aizdevumu. Klientam parakstīšanai tiek piedāvāts standarta līgums, taču tā noteikumus var mainīt pēc pušu vienošanās.

VID izziņa.

„Vai nepieciešamo dokumentu paketē jābūt arī izziņai no Valsts Ieņēmuma dienesta?” – jautāju ekspertam. Tā nepieciešama tikai tad, ja kredīta lielums pārsniedz 16 tūkstošus latu. Dokumentu sagatavo speciāli kredītiestādēm. Turklāt, kā skaidro Maksims Mališko, mēs lūdzam, lai izziņā būtu norāde, ka tā izsniegta tieši kompānijai Grand Credit. Tas tiek darīts, lai kreditori varētu pārlecināties, ka dokuments ir īsts un aiz tā stāv konkrēts cilvēks – aizņēmējs. Nav vērts uzrādīt izziņu ar nulles ienākumiem, kas parāda, ka cilvēks dzīvo kāda apgādībā. VID izziņas standarta veidlapā atspoguļojas kopējais deklarētais ienākums par aizvadītā laika periodu. Tajā līdzās darba algai tiek uzrādīta kompāniju daļu, nekustamā īpašuma pārdošana, ienākumi no telpu izīrēšanas, honorāri, ienākumi no uzņēmējdarbības utt. Anketa – iesniegums, kā arī iesniedzamo dokumentu saraksts ir izstrādāti kompānijas iekšienē.

Vienotas prasības šajā jomā valstī nepastāv. Tomēr nosacījumu izstrādē speciālisti vadījās no Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības centra rekomendācijām kredīta piešķiršanas gadījumos.

Daudzpakāpju pārbaude.

Dažos gadījumos klientam var lūgt uzrādīt papildus dokumentus. No tā atkarīgs kredīta maksājumu procentu lielums, piešķiramās summas apmērs un atmaksas termiņi. Dokumentiem jāapliecina jūsu maksātspēja. Tas var būt izraksts no bankas izziņas par apgrozījumu, jūsu nekustamā īpašuma nomas līgumi, balanss kompānijā, kurā jūs esat līdzīpašnieks. Tie visi sniedz apliecinājumu, kas jūs esat godprātīgs aizņēmējs un neatmaksāšanas riski attiecīgi samazinās. To visu ņemot vērā, kredītkomiteja pieņem lēmumu par procentu likmes lielumu. Protams, visas iesniegtās ziņas un dokumenti tiek rūpīgi pārbaudīti. Tiek ņemts vērā fakts, kam pieder konkrētā ķīla, vai tai nav uzlikts apgrūtinājums. Tiek novērtētā aizņēmēja maksātspēja, viņa spēja laicīgi nokārtot kredītmaksājumus. Pārbaudes notiek pa dažādiem kanāliem. Tās veic kompānijas Grand Credit darbinieki sadarbībā ar speciālām ekspertu firmām. Daudzpakāpju kontrole visos darījuma posmos ļauj izslēgt kļūdu vai mahināciju iespējamību.

Jāpiezīmē, ka visa finanšu kompānijas darbība vērsta uz to, lai klients sev neuzveltu nepanesamu kredīta nastu un spētu nomaksāt aizņēmumu precīzi un laicīgi. Ķīla kalpo tikai par naudas atmaksāšanas garantiju un kompānija to negrasās atņemt, tas nekādā gadījumā nav mērķis. Tieši pretēji, finansisti rēķinās ar izaugsmi kopā ar klientu. Viņu ienākums taču ir tieši atkarīgs no procentu maksājumiem. Tādēļ Grand Credit ir ieinteresēts klientu labklājībā un cenšas to sekmēt, radot komfortablus apstākļus sadarbībai. Ne velti kredīta kārotājam noteikti pajautās, kādiem mērķiem paredzēts aizņēmums. Ja viņš, piemēram, ņem naudu refinansēšanai, agrāk paņemta kredīta dzēšanai, tas nebūs atteikuma iemesls. Tomēr labprātāk tiek vērtēti aizņēmumi labklājības izaugsmes mērķiem ( dzīvokļa vai mājas remontam vai iegādei, sava biznesa finansēšanai utt.)

Līguma parakstīšana

Kredītlīgumu paraksta tieši birojā kompānijas oficiālais pārstāvis, no vienas puses un aizņēmējs – no otras puses. Pēc tam pie notāra tiek parakstīts nostiprinājuma lūgums Zemesgrāmatā par hipotēkas uzlikšanu. Nekāda pilnvara par īpašuma pārdošanas tiesībām no klienta netiek pieprasīta. Īpašums paliek klienta rīcībā un pārvaldīšanā. Kredītu izsniedz vai un latos vai eiro. Procentu likme ir fiksēta, kas ir ļoti izdevīgi aizņēmējam, rēķinoties ar augsto inflāciju. Parasti nauda tiek pārskaitīta uz aizņēmēja bankas kontu.
Kā rezumē Mališko k-gs, visus jautājumus, kas potenciālajiem klientiem rodas vai varētu rasties, bezmaksas konsultācijās izskaidro kompānijas kredītu menedžeri. Tad kredīta saņemšanas process neaizņems daudz laika.


Pārtulkoja Ingrida Mičāne.
Publicēts avīzē "Telegraf"

Uz augšu