Bez kreditēšanas uzņēmējdarbība neizdzīvos

Bez kreditēšanas uzņēmējdarbība neizdzīvos

Balstoties uz iepriekšējo pasaules ekonomikas pārdzīvoto satricinājumu pieredzes, speciālisti jau sen ir secinājuši, ka izvest mūsu valsti no dziļās krīzes ir iespējams, liekot likmi uz mazās un vidējas uzņēmējdarbības attīstību. Taču šobrīd tā izjūt akūtu apgrozījuma līdzekļu trūkumu. Tos varētu iegūt ar kredītu palīdzību. Tomēr Latvijas komercbankas šobrīd īsteno ļoti konservatīvu kreditēšanas politiku, pieprasot no uzņēmējiem iesniegt lielu skaitu dažādu izziņu un dokumentu, taču pēc tam, bieži vien bez jebkādiem saprātīgiem pamatojumiem, atsaka kredīta izsniegšanu. Tādēļ uzņēmējiem ir vērts pievērst uzmanību kompānijas Grand Credit piedāvājumam.

Kā pastāstīja kompānijas Grand Credit valdes loceklis Maksims Mališko, pat esošajos sarežģītajos apstākļos kompānija turpina izsniegt kredītus, tai skaitā arī juridiskām personām, jo mazās un vidējās uzņēmējdarbības priekšrocība ir mobilitāte, tas ir, uzņēmums spēj savlaicīgi koriģēt savu mērķa segmentu un produkcijas sortimentu, lai atbilstu mūsdienu reāliju izvirzītajām prasībām. Taču veiksmīgam darbam pieprasījuma un piedāvājuma sezonas krituma laikā, norēķiniem ar piegādātājiem un partneriem vai jauna produkta radīšanai ir nepieciešams finansējums. Un uzņēmums spēj to sniegt.

Šim nolūkam Grand Credit ir visas iespējas. Tāpat kā privātpersonām, uzņēmums Grand Credit piedāvā saņemt kredītu pret nekustamā īpašuma ķīlu uz termiņu līdz 15 gadiem, un kredīta summa var sasniegt 50 tūkstošus latu un vairāk. Turklāt, uzņēmēji var izvēlēties dažādas kreditēšanas shēmas. Pretendentam ir jāiesniedz firmas dibināšanas dokumenti, bilance par pagājušo finanšu periodu, kā arī uzņēmējdarbības apraksts un uzņēmuma attīstības plāns. Uzņēmējam ir jāpaskaidro, kādam nolūkam viņam ir nepieciešama nauda. Atšķirībā no komercbankām, katrs kredīta līgums tiek sastādīts individuāli katram aizņēmējam, ņemot vērā viņa firmas darbības specifiku. Kompānijas Grand Credit speciālisti saprot klientu uzņēmējdarbības vadīšanas īpatnības un nepieprasa pilnu grāmatvedības bilanci. Jo vairāk, ka galvenais faktors, izsniedzot kredītu, ir tieši nekustamā īpašuma vērtība un likviditāte, un šim nekustamajam īpašumam nav obligāti jābūt ierakstītam uz juridiskas personas vārda. Tam ir jāatrodas Rīgā, Rīgas rajonā, Jūrmalā. Taču galīgo lēmumu par kredīta summu kredītu komiteja pieņem, ņemot vērā firmas darbības specifiku, lai maksimāli mazinātu iespējamos finanšu grūtību riskus.

Uzņēmums Grand Credit ir ieinteresēts, galvenokārt, lai klients savlaicīgi, ņemot vērā noslēgtā līguma noteikumus, dzēstu aizņēmumu. Šeit saprot, ka katra klienta labklājība ir pašas kompānijas veiksmīgas darbības pamats. Uzņēmējs var izvēlēties universālo kredītu, kas tiek vērsts uz firmas darbības paplašināšanu, apgrozījuma līdzekļu palielināšanu vai pamatlīdzekļu iegādi. Naudai ir jātiek virzītai, galvenokārt, radošiem mērķiem.

Izņemot universālo kredītu, kompānija Grand Credit var sniegt jaukto finansējumu, piesaistot gan savus finanšu resursus, gan finansējumu no citiem avotiem – vietējiem vai ārzemju fondiem. Sastādot līgumu par jaukto finansējumu, pirmkārt, tiek ņemtas vērā klienta intereses. Jo vairāk, šāda pieredze uzņēmumam ir. Tā pakalpojumus izmantoja uzņēmēji, kas darbojas komerciālo un dzīvojamo nekustamo īpašumu, kuģniecības un vairumtirdzniecības jomās.

Visbeidzot, pastāv arī trešais variants – tiešās investīcijas. Kompānija Grand Credit var uzstāties investora lomā, iegādājoties investējamas firmas daļas vai akcijas, iegūstot piekļuvi firmas vadīšanas līdzekļiem kā viens no akcionāriem. Ja investējamas firmas uzņēmējdarbībai ir potenciāls un tā spēj ražot peļņu esošās ekonomiskās situācijas apstākļos, kompānija Grand Credit ir gatava kļūt par šāda uzņēmuma investoru, saglabājot vadīšanas līdzekļus menedžmenta rokās.

Juridiska persona, kas ir saņēmusi kredītu Grand Credit, var izvēlēties optimālo tā dzēšanas veidu pēc sava ieskata. Pastāv dilstošais maksājums, kad ikmēneša maksājumi termiņa sākumā ir lielāki, bet beigās – mazāki. Var ieplānot arī vienmērīgu maksājumu, kad maksājuma summa par katru norēķinu periodu ir vienāda, vai kapitāla nomu, kad visa kredīta termiņa garumā tiek maksāti tikai procenti par kredīta izmantošanu, bet pamatsummas atmaksa tiek veikta kredīta termiņa beigās. Visi šie apstākļi tiek atspoguļoti, sastādot individuālo līgumu.

Tirgus ekonomikā kredīti vienmēr bijuši vitāli svarīgs uzņēmumu darbības nosacījums. Bez tiem uzņēmumu normāla pastāvēšana nav iespējama. Ņemot vērā šo apstākli, kompānija Grand Credit arī piedāvā izdevīgus kreditēšanas nosacījumus gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Uz augšu