Pieteikums uzņēmumu (komersanta) kredītam

 

* Laukumi dzeltenā krāsā ir jāaizpilda obligāti!

1. INFORMĀCIJA PAR AIZŅĒMĒJU
2. KONTAKTPERSONA JŪSU PROMBŪTNES LAIKĀ
3. UZŅĒMUMA ĪPAŠNIEKI, DALĪBNIEKI, AKCIONĀRI
4. INFORMĀCIJA PAR ĶĪLAS PRIEKŠMETU
5. CITS IPAŠUMS
6. JUMS IR PARĀDĀ (FIZISKAS, JURIDISKAS PERSONAS)*

* Norādiet tos gadījumus, kuros summa pārsniedz 10% no bilances vērtības.

7. NEATMAKSĀTIE PARĀDI (IESKAITOT KREDITUS CITĀS BANKĀS, LĪZINGS)*

* Norādiet tos gadījumus, kuros summa pārsniedz 10% no bilances vērtības.

8. UZŅĒMUMA DARBĪBAS SFĒRA
9. INFORMĀCIJA PAR AIZDEVUMU
10. KOPĀ AR PIETEIKUMU IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Atļauts augšupielādēt dokumentus PDF / JPG / JPEG / PNG / TIFF formātā, kuru izmērs nepārsniedz 1.5 MB katrs.

Paraksttiesīgās personas pases kopija

  VID/pašvaldības izziņa par nodokļu parādu neesamību

   Gada pārskati (pilnā apjomā) par pēdējiem 2 gadiem ar VID atzīmi

    Operatīvā bilance un peļņas/zaudējumu aprēķins par pašreizējo gadu ar bilances pamatposteņu atšifrējumu (debitori, krājumi, pamatlīdzekļi, kreditori)

     Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopijas

      .

      11. PAPILDUS INFORMĀCIJA
      Uz augšu